Co nabízíme?

Řešení pro Vás bez vedlejších poplatků

Codificando
Chips

ČIŠTĚNÍ PC

Čištění PC představuje nepravidelnou údržbu. Standardně tak činíme v případě servisu PC přímo v našem servisním středisku jinak po dohodě a doporučení se zákazníkem.

Čistění PC je vhodným prostředkem jak předejít případným dalším problémům s PC. Jedná se o nenákladnou záležitost, kterou přispějete k prodloužení životnosti PC.

Čištění PC doporučujeme zejména na následující pracoviště:

  • s každodenním používáním PC např. domácnosti

  • s občasným používáním PC např. kanceláře s malým provozem

  • s důrazem na čistotu a hygienu např. ordinace, potraviny

PROFYLAXE

PROFYLAXE představuje pravidelné preventivní prohlídky zaměřené na funkčnost komunikačního systému jako celku. Kontrolujeme jak hardware tak i software, zdroje nepřerušeného napětí, atd.

Cílem PROFYLAXE je pravidelný aktivní přístup k technologiím dle pokynů výrobce a odstraňování problémů rutinního provozu. Služba profylaxe umožní zákazníkovi využít našich zkušeností, kde se zaměřujeme na součásti, které jsou nejvíc namáhané, nebo které jsou nejčastějším zdrojem poruch.

Kromě činností pravidelné PROFYLAXE provádíme také úpravy dle požadavků uživatele. PROFYLAKTICKÉ práce jsou primárně zaměřeny na aktivní prvky a záložní zdroje v počítačové síti zákazníka. V rámci profylaxe jsou ověřovány schopnosti technologie vypořádat se s výpadkem napájení atd.

Profylaxi doporučujeme zejména na následujících pracovištích:

  • s každodenním používáním PC např. kanceláře, malé prodejny

  • se zvýšenou prašností např. kuřácké pracoviště, velké prodejny, prodejní haly